גבעתיים ישראל

תלמידים ישראלים משתתפים בתרגיל תקיפה אווירית מול בית ספר בעיר העתיקה בירושלים ב- 8 באפריל 2008. תלמידות בית ספר ישראליות מטופלות בפצעים מזויפים בגופם במהלך תרגיל בבסיס צבאי בתל. אביב, […]